O školePro studentyPro zájemce o studium

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení najdete zde...

>> více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny odevzdání přihlášek do dalšího kola přijímacího řízení: do 2. 7. 2020
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 10. 7. 2020.

Hodnocení za 2. pololetí

Informace o hodnocení za 2. pololetí a umožnění individuálních konzultací od 8. 6. 2020...

>> více
Zobrazit všechny aktuality >>

Organizační řád školní jídelny

OA,SOŠ,SOU
Vrchlického 567
379 01 Třeboň

Adresa: Zámek 116, 379 01Třeboň
Telefon: 384 722 372,776 751 580
e-mail: kuchyne@sostrebon.cz
Vedoucí ŠJ : Monika Bednářová

Strava je poskytována:

 • Žákům a studentům OA,SOŠ,SOU
 • Žákům základní školy praktické Třeboň
 • Zaměstnancům OA,SOŠ a SOU
 • Zaměstnancům základní školy praktické Třeboň
 • Zaměstnancům základní umělecké školy
 • Stravování důchodcům a jiným strávníkům v rámci doplňkové činnosti
   

Stravování ve školní jídelně je prováděno v souladu s platnými předpisy : zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání, vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb.
v platném znění. Příprava pokrmů se řídí výživovými normami a finančním normativem podle
vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění. 

Informace o stravování žáků a platbách za stravu ve školním roce 2018/2019


Cena stravy pro žáky OA, SOŠ a SOU, Třeboň, Vrchlického 567:
Snídaně :              11,- Kč
Svačina :                7,- Kč
Oběd :                  26,- Kč
Večeře :               17,- Kč
Odp. svačina:        9,- Kč
CELKEM :           77,- Kč/den
Ubytovaní žáci, mají nárok na celodenní stravu v hodnotě 77,- Kč.  Podle §4, odst. 6a), b) vyhlášky 107/2005 Sb. mají ubytovaní žáci právo na celodenní stravu tj. 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a 4 doplňková jídla (snídaně, svačina, odpolední svačina a druhá večeře).

Ubytovaní žáci, při nástupu na DM zaplatí hotově u vedoucí ŠJ zálohu na stravu ve výši 1 700,- Kč.
Žáci, kteří nejsou ubytovaní mají nárok na oběd v hodnotě 26,- Kč/den
Žáci, kteří nejsou ubytovaní na DM, zaplatí při přihlášení ke stravě hotově u vedoucí ŠJ zálohu na stravu ve výši 600,- Kč.
Každý strávník si zároveň zakoupí elektronický čip v hodnotě 150,- Kč, který je nutný při objednávání, odhlašování a odebírání stravy, také obdrží od vedoucí ŠJ. heslo k internetovému jídelníčku, pomocí kterého si může objednávat, měnit, nebo odhlašovat stravu a to nejpozději den předem do 13:00 hodin, (např. změna stravy na pátek musí být provedena nejpozději ve čtvrtek do 13:00 hodin, změna na pondělí musí být provedena nejpozději v pátek do 13:00 hodin atd.). V případě náhlé nepřítomnosti žáka (nemoc, vážné rodinné důvody apod.) je možné odhlásit stravu do 7:00 hodin telefonicky, nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny.
Elektronický čip není přenosný na jiného strávníka a je nevratný, po ukončení stravování zůstává strávníkovi. Ztrátu, nebo poškození čipu strávník neprodleně nahlásí vedoucí ŠJ a je povinen zakoupit si nový čip.
 

Jak máme nastavený systém stravování

 • Žák, který má zájem o stravu ve školní jídelně, si vyzvedne u vedoucí ŠJ. přihlášku ke stravování.
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá vedoucí ŠJ. Zároveň zaplatí hotově zálohu na stravu a zakoupí si elektronický čip.
 • Od vedoucí ŠJ. dostane heslo k internetovému jídelnímu lístku
 • Od následujícího dne má žák nárok na stravu.
 • Strava je žákům nastavena automaticky jako objednaná, pokud si objednanou stravu neodhlásí, označí se jako neodebraná.
 • Neodhlášenou neodebranou stravu musí strávníci uhradit!

Jak probíhá úhrada stravy žáků

 • Při přihlášení ke stravě zaplatí žáci zálohu na stravu = stravovací konto
 • Ze stravovacího konta odebírá žák stravu.
 • Strava je hrazena každý měsíc zpětně (za září v říjnu, za říjen v listopadu... atd.)
 • Na konci každého měsíce proběhne vyúčtování stravy. Stravovací konto se žákům sníží o částku, která odpovídá odebrané stravě, ale i o neodhlášené neodebrané stravě!!!
 • V prvním týdnu následujícího měsíce si žáci vyzvednou vyúčtování stravy v kanceláři vedoucí ŠJ a předají ho rodičům (vyúčtování je k dispozici i na internetovém jídelním lístku).
 • Na vyúčtování je částka k úhradě uvedena jako NÁKLADY CELKEM /např. od 1.9. do 30.9. mohou být celkové náklady na stravu 546,- kč/
 • Platba za stravu musí být provedena do data splatnosti, které je uvedené na vyúčtování. Pokud zvolíte úhradu inkasem, zajistěte na účtu plátce dostatečnou finanční rezervu.
 • Na konci školního roku, nebo při ukončení stravování v průběhu školního roku, bude částka za stravu za poslední měsíc stržena ze zálohy na stravu. V případě, že bude tato poslední platba za stravu nižší než složená záloha, bude přeplatek vrácen na účet plátce. Konto strávníka tak zůstane na nule.
 • Pokud se žák bude chtít stravovat ve školní jídelně v následujícím školním roce, musí opět složit zálohu na stravu. Elektronický čip strávníkům zůstává.

Odhlášení ze stravy

 • Při ukončení stravování musí žáci vyplnit oznámení o ukončení stravování. U žáků, kteří ještě nejsou plnoletí je potřeba podpis rodičů, nebo zákonných zástupců. Elektronický čip strávníci nevrací.

Platby za stravu je nutné uhradit nejpozději do 20. dne v následujícím měsíci. To znamená, že strava za měsíc září je splatná nejpozději k 20.10., strava za říjen k 20.11. atd.

Platba za stravu od školního roku 2019/2020 může byt provedena:

 • Svolením k inkasu : ve prospěch účtu Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlického 567 Třeboň č. účtu: 180 972 551/ 0300.
 • Jednorázovým příkazem k úhradě: na bankovní účet Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlického 567 Třeboň č. účtu: 180 972 551/ 0300

UPOZORNĚNÍ: PLATBY ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ PROVÁDĚNÉ BANKOVNÍM PŘEVODEM NENÍ MOŽNÉ SLUČOVAT DO JEDNOHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ !!! 

Informace týkající se stravy můžete získat u vedoucí ŠJ paní Moniky Bednářové na tel. č. : 776 751 580, 384 722 372, nebo na e-mailové adrese : kuchyne@sostrebon.cz

 

Partneři naší školy:

Prym Consumer Czech RepublicNetkatalog - ověřená firmaKagawa university JapanSchulzentrum GmündZemědělská škola – Pôdohospodárska školaELECsprutcamProjekt UNIV2trentoeatonSUPŠ BechyněOPVK
Kontakty | Soutěže | Projekty | Akce školy | Prodejna výrobků | PRO RODIČE | Školní jídelna | Sklářské sympozium
© OA, SOŠ a SOU Třeboň 2012
Webdesign inoWeb, tvorba webových stránek na zakázku
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím