O školePro studentyPro zájemce o studium

Aktuálně

Talentové zkoušky

Počty bodů dosažených při talentových zkouškách si prohlédněte zde...

>> více

Adventní Vídeň

Studenti nejen uměleckých oborů navštívili monografickou výstavu německého malíře severského renesančního drobnopisu Albrechta Dürera...

>> více

Czech Design Week

Studenti sklářských oborů navštívili mezinárodní přehlídku designové tvorby „Czech Design Week“...

>> více
Zobrazit všechny aktuality >>

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
Třeboň, Vrchlického 567, 379 01 TŘEBOŇ


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2020/2021
(kritéria)


I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Studijní obory umělecké :
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a malba skla) 
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Talentová zkouška:  viz termíny talentových zkoušek
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro dívky i chlapce.
 • Talentová zkouška - 90%
 • Kresba tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ – 10%
 • Prospěch na základní škole - hodnotí se průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 1,50 ........................... 75 bodů
  • 2,00 ........................... 50 bodů
  • 2,50 ..........................  25 bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
 • Uchazeči budou přijímáni podle pořadí dosaženého při talentové zkoušce a za prospěch na ZŠ až do naplnění kapacity oboru
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 30


82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Talentová zkouška: viz termíny talentových zkoušek
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro dívky i chlapce.
 • Talentová zkouška - 90%
 • Kresba tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ – 10%
 • Prospěch na základní škole - hodnotí se průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1,00 .........................100 bodů
  • 1,50 ........................... 75 bodů
  • 2,00 ........................... 50 bodů
  • 2,50 ..........................  25 bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
 • Uchazeči budou přijímáni podle pořadí dosaženého při talentové zkoušce a za prospěch na ZŠ až do naplnění kapacity oboru
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • Počet přijímaných žáků: 30


Studijní obory:
65-42-M/02 Cestovní ruch
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na ZŠ – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2.kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 35

63-41-M/02 Obchodní akademie
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na ZŠ – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 30


II. STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Učební obory :
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor pouze pro chlapce.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
  • 1,00 …….......... 100 bodů
  • 1,50 .................82,8 bodů
  • 2,00 ................ 65,5 bodů
  • 2,50 ................ 48,3 bodů
  • 3,00 ................... 31 bodů
  • 3,50 .................13,8 bodů
  • 3,90 ......................0 bodů
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 45


23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení průměrného prospěchu z přihlášky ke studiu:
  • 1,00 …….......... 100 bodů
  • 1,50 .................82,8 bodů
  • 2,00 ................ 65,5 bodů
  • 2,50 ................ 48,3 bodů
  • 3,00 ................... 31 bodů
  • 3,50 .................13,8 bodů
  • 3,90 ......................0 bodů
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 50


28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
  • 1,00 …….......... 100 bodů
  • 1,50 .................82,8 bodů
  • 2,00 ................ 65,5 bodů
  • 2,50 ................ 48,3 bodů
  • 3,00 ................... 31 bodů
  • 3,50 .................13,8 bodů
  • 3,90 ......................0 bodů
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 30

 

28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
  • 1,00 …….......... 100 bodů
  • 1,50 .................82,8 bodů
  • 2,00 ................ 65,5 bodů
  • 2,50 ................ 48,3 bodů
  • 3,00 ................... 31 bodů
  • 3,50 .................13,8 bodů
  • 3,90 ......................0 bodů
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 1053-41-H/01 Ošetřovatel - pečovatel

Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
  • 1,00 …….......... 100 bodů
  • 1,50 .................82,8 bodů
  • 2,00 ................ 65,5 bodů
  • 2,50 ................ 48,3 bodů
  • 3,00 ................... 31 bodů
  • 3,50 .................13,8 bodů
  • 3,90 ......................0 bodů
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 30


III. NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
64-41-L/51 Podnikání
Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • Absolvování SOU
 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na SOU
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na SOU – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 30


64-41-L/51 Podnikání

Tříleté dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • Absolvování SOU
 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na SOU
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na SOU – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů
  • 1,50 ....................... 49,5 bodů
  • 2,00 .......................... 33 bodů
  • 2,50 ........................16,5 bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 30

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ

1. kolo přijímacího řízení

 • platí výše uvedená kritéria stanovená pro studijní nebo učební obory
 • přijímací zkouška z českého jazyka se nekoná - znalost ČJ se ověřuje při řízeném rozhovoru s ředitelem školy a učitelem českého jazyka
 • uchazeč koná pouze jednotnou přijímací zkoušku z MATEMATIKY zadávanou CERMATEM

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní nebo učební obory
 • ověřuje se znalost českého jazyka při řízeném rozhovoru s ředitelem školy a učitelem českého jazyka

 

Partneři naší školy:

Prym Consumer Czech RepublicNetkatalog - ověřená firmaKagawa university JapanSchulzentrum GmündZemědělská škola – Pôdohospodárska školaELECsprutcamProjekt UNIV2trentoeatonSUPŠ BechyněOPVK
Kontakty | Soutěže | Projekty | Akce školy | Prodejna výrobků | PRO RODIČE | Školní jídelna | Sklářské sympozium
© OA, SOŠ a SOU Třeboň 2012
Webdesign inoWeb, tvorba webových stránek na zakázku
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím